17 Nisan 2017

KOSGEB Başkanı Tarafından KGF’ye Övgü Dolu Sözler

KOSGEB Başkanı Biçer, Kredi Garanti Fonu KGFnin 26 yıllık başarılı serüveninde birçok işletmeye kefalet sağlandığını, kefalet oranlarının 2016 yılı içerisinde iki kat arttığını ve KOBİlere yönelik yürütülen faaliyetlerde Kredi Garanti Fonu’nun desteği ile birlikte, işletme sayılarında ciddi bir artış ile karşılaştıklarını açıkladı.

Bilindiği üzere KOBİlerin en büyük problemlerinin başından finansman açıkları gelmektedir. Kimi zaman işletmelerin büyütülmesi kimi zaman ise mevcut giderlerin kısa bir süreliğine karşılanması adına, KOBİler tarafından bankalara başvuru yapılmaktadır. Fakat, bankaların sunmuş olduğu krediler, KOBİler tarafından talep edilenin neredeyse yarısı kadardır. Bunun nedenleri arasında, KOBİlerin bankalara yeteri miktarda teminat sunamamaları gelmektedir.

Teminat konusunda büyük işletmeler herhangi bir problem yaşamasa da KOBİlerin bu anlamda ciddi sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. Bu sorunların giderilmesi ve KOBİlerin teminat olanaklarının da arttırılması amacı ile, 1991 yılında Kredi Garanti Fonu kurulmuştu. Kredi Garanti Fonu, hem KOBİler için sunduğu teminatlar hem de Türkiye ekonomisine vermiş olduığu katkılar ile birlikte, 26 yıllık sürede çok ciddi adımlar atmış durumdadır.

2023 Hedeflerinde KOBİlere Büyük Görev Düşüyor

Ülkemizde KOBİlerin yaratmış olduğu istihdam oranlarına bakıldığında, toplam istihdamın neredeyse %99’luk kısmının, KOBİler tarafından sağlandığı görülmektedir. Her geçen yıl artan KOBİ sayısı ile birlikte istihdam verilerinde de ciddi artışlar olduğu görüşmektedir.

KOBİlerin yaratmış olduğu istihdam alanları vekullanılan teknolojik yenilikler ile birlikte, bölgeler arası dengelerin kurulması ve istihdamın da her geçen gün gelişmesinin, her şeyden önce 2023 hedeflerine ciddi katkısı olacağı bilinmektedir. KOSGEB Başkanı tarafından yapılan bu açıklamalarda, Kredi Garanti Fonu’na yönelik oluşan ön yargılara ilişkin de çok önemli noktalar bulunmaktadır.

KOSGEB Başkanı Biçer’in Kredi Garanti Fonu’na yönelik ön yargıların nedenleri ile ilgili yaptığı açıklamalar ise, ağır bir şekilde algı operasyonlarına bağlandı. Kredi Garanti Fonu’nun bir ülkenin zor durumda olduğunu değil, tam aksine büyüyen ve daha fazla büyümek için harekete geçen bir ekonomi için gerekli olduğu bilinmektedir. Aksi iddia edildiğinde ise, ya ekonomi bilgilerinin ya da güncel analizlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği konusunda açıklamalar yapıldı.

Etiket

Benzer Konular