19 Nisan 2017

Kıdem Tazminatı İçin Kamu Prim Desteği

Hükumet, çalışan kişilerin haklarından birisi olan kıdem tazminatının, fonlara dönüştürülebilmesi için yaptığı çalışmaları, referandumun hemen ardından gündeme taşıyacak. Yürütülen bu çalışmalar için oldukça istekli görünen hükümet, iş verenlerin de bu konuda sorun çıkarmaması ve istekli olabilmesi için prim ödemelerinde kamu katkısı da gündeme getirilecek. Söz konusu olan kamu katkısının ilk ayağında, İşsizlik Sigortası Fonu kullanılacak.

Yapılan araştırmalar ve Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda, işçilerin çalıştıkları her bir yıllık süre için 30 gün almaya hak kazandıkları kıdem tazminatı hakkının devamı olacak şekilde bir çalışma yürütüldüğü, fakat böyle bir kararın meclisten çıkmasının ardından iş veren kesiminde ne gibi tepkiler çıkacağının ise tam anlamı ile kestirilemediği görülmektedir. İş verenler tarafından ödenmesi gereken prim yükünün artışa uğraması halinde bazı aksaklıklar çıkabileceği görülürken, sorunsuz bir ilerleyişin sürdürülebilmesi açısından da primlerin bir miktarının Hazine tarafından karşılanacağı gündeme geldi.

Eğer yapılan bu çalışma hükumet tarafından kabul edilir ve yasa yürürlüğe girerse, hem işe başlayanlar hem de mevcut bir işte çalışan kişiler haklarında da değişmeler olacak. Hesaplama yapıldığı zaman, aylık prim ücretlerinin, maaşların yüzde altı seviyelerine çıktığı, 10 yıl boyunca ödemesiz dönemin beraberinde oluşan nemanın da mevcut sisteme yakın bir ödemeye denk geldiği görülmektedir.

Düzenleme ile birlikte yeni oluşturulacak fonun güçlü bir şekilde başlangıç yapabilmesi ve hem işveren hem işçiler tarafından olumlu değerlendirilebilmesi için de önemli çalışmalar yapılacak. Örnek verecek olursak, fonun iyi bir başlangıç yapabilmesi, güç kazanabilmesi ve yüksek nema getirisi sağlayabilmesi için, İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir kısmı, bu fona aktarılacak. Bu sayede, 10 yıllık bekleme süresine kadar geçen zaman diliminde, herhangi bir ölüm ya da malullük gibi bir durum oluştuğunda, ödemeleri karşılamanın yanı sıra, nema sağlanarak oluşturulan fonun da sağlam temellere oturtulması planlanmaktadır.

Henüz somut bir belge hazırlanmamış olmasından dolayı, kıdem tazminatlarındaki gün sayısı ya da alınacak olan tazminatların miktarları hakkında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir açıklama bulunmamaktadır. Bundan dolayı referandum dönüşü, Bakanlar Kurulu tarafından tüm açıklamalar yapılacaktır.

Etiket

Benzer Konular